Τη σύμβαση εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Νέας Αλικαρνασσού, περιοχή στην οποία πρόκειται να δημιουργηθεί το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, υπέγραψε ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης.

Υπογραφή σύμβασης για το χωροταξικό σχέδιο του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας
Υπογραφή σύμβασης για το χωροταξικό σχέδιο του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας

Στη σύμβαση, προϋπολογισμού 91.195 € πλέον Φ.Π.Α.,  περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες – ακόμα και οι υποστηρικτικές – με σκοπό να αναπτυχθεί στην περιοχή το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Στις μελέτες θα ληφθούν υπόψιν όλες οι υφιστάμενες δραστηριότητες (λαχαναγορά, Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων, Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου, Κεντρικό Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου, κ.α.) ενώ θα καλυφθεί όλη η περιοχή των 155 στρεμμάτων.

Πιο αναλυτικά, στη νέα σύμβαση του περιλαμβάνονται:

·         Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

·         Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΧΣ)

·         Γ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

·         Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

·         Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

·         ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

 

Στη σύμβαση, η οποία υπεγράφη παρουσία και των στελεχών του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. του Δ/ντη Νίκου Στυλιανίδη και Γιώργου Μανασάκη, προβλέπεται επίσης ότι με μέριμνα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων Sigma Μελετών Α.Ε., ΓΕΩ.ΠΕΡ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Κοσμετάτος Διονύσιος, Παρασύρης Ιωάννης, θα εξασφαλιστούν και όλες οι απαραίτητες από τη νομοθεσία εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών με σκοπό την έγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρουσιάστηκε και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης εγκατάστασης προεπεξεργασίας απορριμμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης – Μ.Ε.Α.. Πρόκειται για την μονάδα που αποτελεί την «καρδιά» του Πάρκου, με το οραματικό έργο να έρχεται έτσι ένα ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση.

«Βήμα – βήμα προχωράμε στην υλοποίηση ενός οραματικού έργου όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για όλη την Ελλάδα: Του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης τονίζοντας: «Ενός Πάρκου που αναβαθμίζει μια τεράστια περιοχή δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου, που δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας, ένα Πάρκο – κέντρο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, αναψυχής και καινοτομίας. Ένα έργο που φέρνει το Ηράκλειο και την Κρήτη στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας. Συνεχίζουμε μαζί με όλους τους συνεργάτες μας την προσπάθεια, με ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό προγραμματισμό και στόχο την ολοκλήρωση του δύσκολου αυτού έργου, στο συντομότερο δυνατό χρόνο».

 

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ, το οποίο δημιουργεί 250 νέες θέσεις εργασίας, πρόκειται να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά – και όχι μόνο –  μια περιοχή μεγαλύτερη των 270 στρεμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό, βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής. Η λειτουργία του έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη και οι επιδιωκόμενοι στόχοι από τη δημιουργία του είναι:

Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης.
Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και  την αναψυχή.
Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που βρίσκονται στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή.
Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  ανακυκλώσιμων υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως:
i.            το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή ( ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)

ii.            τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ

iii.            την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου

iv.            τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του Δήμου

v.            τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.

Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΠΑ) σε Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει λειτουργικά ωφέλιμη με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ.
Να αναπτύξει ερευνητικές – καινοτόμες – επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής οικονομίας
Να δέσει αρμονικά με υφιστάμενες  χρήσεις όπως η Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά ενισχύοντας τις λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Πάρκου.