Υπεγράφη σήμερα στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ η Σύμβαση «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΕΔΙΣΠ». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων δύο Πράσινων Σημείων- ΚΑΕΔΙΣΠ, ένα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ένα στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων.

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αποτελούν σε τοπικό επίπεδο βασικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Στα ΠΣ θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως στους πολίτες / δημότες, να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά όπως χαρτί / χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α.

Έτσι, σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρήσιμων υλικών θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά στα ΠΣ και κατόπιν να προωθούνται προς εργασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης / ανάκτησης ή άλλες προκαταρκτικές εργασίες (π.χ. τεμαχισμός).

Τα ΠΣ αποτελούν υποδομές δημόσιου χαρακτήρα, διαφορετικών τύπων και μεγεθών, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, κτιριακή υποδομή, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτική λειτουργίας τους.

Η παράδοση από το δημότη γίνεται ανά υλικό / αντικείμενο σε ειδικές θέσεις (κάδους , containers κλπ.), εφοδιασμένες με την κατάλληλη σήμανση, ώστε η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται απολύτως διακριτά ανά ρεύμα υλικού / αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η προώθηση των προδιαλεγμένων υλικών προς τον τελικό χρήστη (π.χ. ΚΔΑΥ), χωρίς επιπλέον περίπλοκη διαλογής.

Επιπλέον τα ΠΣ, εκτός από το ρόλο τους ως σημεία συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εν γένει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης στην Πηγή (Κ.Α.Ε.Δι.Σ.Π.) είναι ένας χώρος με τις υποδομές του Πράσινου Σημείου σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

  • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
  • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
  • μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων
  • βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
  • εκτροπή των αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
  • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
  • χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
  • διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων πρότυπων κοινωνικής συμπεριφοράς

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΔΑΚ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ

Ένας από τους στόχους του ΕΣΔΑΚ είναι και η στήριξη των Δήμων μελών του σε έργα και υποδομές που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Προχωράμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη δύο πράσινων σημείων στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων και Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάθεση των μελετών για ωρίμανση των πράσινων σημείων σε 13 Δήμους – Μέλη μας με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Με τη συνεργασία των Δήμων – Μελών μας προχωρούμε  στην υλοποίηση του υφιστάμενου  ΠΕΣΔΑΚ. Με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑΚ  στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι και σε έργα νέας γενιάς που θα αφορούν το περιβάλλον.

Πετυχαίνοντας τη μετάβαση του τόπου μας στην εποχή των σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΚΟΣΑΛΗ

Με το «Πράσινο Σημείο», το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. τίθενται οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε εναρμόνιση με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας. Ακολουθεί δε, τον σταθερό προσανατολισμό μας προς την ανάπτυξη ενός ισχυρού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, ικανού να καταστήσει την ανακύκλωση τρόπο ζωής, να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και να ενισχύσει τα οικονομικά του Δήμου.

Ο ΕΣΔΑΚ παίζει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία των υποδομών αυτών με την πρωτοβουλία του να αναλάβει να φέρει σε πέρας τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την επίβλεψη όλων των αναγκαίων μελετών οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

«Με την υπογραφή αυτής της σύμβασης επισφραγίζεται η προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το 2019 να επανεκκινήσουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία της ανακύκλωσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Είμαστε σίγουροι για το καλό αποτέλεσμα και αναμένουμε την οριστική υποβολή των ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ και ΚΑΕΔΙΣΠ. Στόχος μας είναι η άμεση αξιοποίηση αυτών των μελετών προκειμένου να υποβληθεί για χρηματοδότηση το Έργο της κατασκευής τους. Μετά την εγκατάσταση των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ και ΚΑΕΔΙΣΠ προσδοκούμε την ενεργό συμμετοχή των δημοτών μας προκειμένου σύντομα να βρεθούμε ανάμεσα στους πράσινους Δήμους της χώρας που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, καθώς η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ σημαίνει ταυτόχρονα την επέκταση τη διάρκειας ζωής των προϊόντων που θα μπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης.