Ένα έργο πνοής για την Κρήτη και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου που θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από τον ΕΣΔΑΚ.

Πρόκειται για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και  ΧΥΤΥ Αμαρίου, μια μεγάλη παρέμβαση που θα βοηθήσει να επιλυθούν οριστικά τα ζητήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αμαρίου.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%