Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός μαζί με στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και του Δήμου Αμαρίου, επιθεωρώντας τις εργασίες επέκτασης του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης
Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Απορριμμάτων Κρήτης, αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά και να βελτιώσει περιβαλλοντικά το κύτταρο που καλύπτει το σύνολο του νομού Ρεθύμνης. Υπενθυμίζεται ότι στις εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.600.000 € με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβάνεται η επέκταση του ενεργού κυττάρου κατά 8 περίπου στρέμματα, η στεγανοποίησή του, η κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς ομβρίων υδάτων, η κατασκευή νέας δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων, καθώς και διάφορα έργα περιβαλλοντικής βελτίωσης.

Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης
Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χ. Μαμουλάκης και ο Δήμαρχος Αμαρίου Π. Μουρτζανός σε δηλώσεις τους επισήμαναν την σπουδαιότητα του έργου, την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη, αλλά και την πρόθεση των φορέων τους να επιβλέπουν στενά όλη την πρόοδο του έργου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το ιδανικότερο αποτέλεσμα, στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης
Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης
Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης
Στον ΧΥΤΑ Αμαρίου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης