ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΚΑ – Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων
τηλ. 2810 278100
www.crete-region.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
τηλ. 2810 380303
www.heraklion-city.gr


ΥΠ.ΟΙ.Ο. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
τηλ. 210 3377831
www.mnec.gr/el/synoxi


ΥΠΕΧΩΔΕ – Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων
τηλ. 210 8654950
www.minenv.gr/anakyklosi


E.E.A.A. AE – Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
τηλ. 210 8010962-3
www.herrco.gr


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ 
τηλ. 210 5319762-5
www.electrocycle.gr


ΕΔΟΕ ΑΕ 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος
τηλ. 210 6899039
www.edoe.gr


ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΕΒΕ 
τηλ. 2810 382021 ΑΦΗΣ ΑΕ –
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών
τηλ. 210 8030355
www.afis.gr


ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ –
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
τηλ. 210 3421091
www.sydesys.gr


ΣΕΔΙΣ – Κ ΕΠΕ –
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχειρισης Συσσωρευτών Κρήτης
τηλ. 2810 317544 – 317546


ECOELASTICA
τηλ. 210 6128260/370
http://www.sydesys.gr


ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ ΑΕ 
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
τηλ. 210 8093991-2
www.eltepe.gr


ΚΕΠΕΔ ΑΕ 
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων
τηλ. 210 8093991-2
www.eltepe.gr


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γ.Δ. Περιβάλλοντος
τηλ. +322 2965380 ec.europa.eu/environment European Environment Agency
τηλ. +45 33367100
www.eea.europa.eu


International Solid Waste Association (ISWA) 
τηλ. +45 32961588
www.iswa.org


Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) 
τηλ. 210 8627598
www.eedsa.gr