Ο ΕΣΔΑΚ συμμετείχε με περίπτερο στη διεθνώς αναγνωρισμένη έκθεση τεχνολογίας περιβάλλοντος Verde.tec (www.verde-tec.gr) που πραγματοποιήθηκε 18 – 20 Μαρτίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας (Αθήνα). Στα πλαίσια της έκθεσης παρουσιάστηκαν τα έργα και οι καινοτόμες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στη φάση μελέτης και χρηματοδότησης.

Ο ΕΣΔΑΚ τιμήθηκε με δύο βραβεία για τα αντίστοιχα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί μαζί με τους εταίρους του στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε για τη δημιουργία πρότυπης μονάδας επεξεργασίας τροφικών υπολειμμάτων για την παραγωγή υψηλής αξίας βιοπλαστικού στα πλαίσια του προγράμματος A2UFOOD.

Το βραβείο παρέλαβε για τον ΕΣΔΑΚ ο πρόεδρος κος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο οποίος δήλωσε σχετικά : «Ο ΕΣΔΑΚ σε συνεργασία με τον δήμο Ηρακλείου και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας συμμετέχει σε πολλά καινοτόμα προγράμματα και δράσεις. Ένα από αυτά είναι και το πρόγραμμα A2UFOOD, στο πλαίσιο του οποίου έγινε η μελέτη, η χρηματοδότηση, η επίβλεψη και η κατασκευή της μονάδας βιοπλαστικού που επεξεργάζεται τα υπολείμματα τροφών και παράγει υψηλής αξίας βιοπλαστικού. Με την ευκαιρία της παραλαβής του βραβείου θέλω να ευχαριστήσω τους εταίρους μας στο πρόγραμμα, το δήμο Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τα υπηρεσιακά στελέχη του φορέα μας, που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. Να τους αφιερώσω το συγκεκριμένο βραβείο γιατί σε αυτούς ανήκει.»

Ο ΕΣΔΑΚ βραβεύτηκε επίσης για την δημιουργία ρομποτικού συστήματος διαλογής απορριμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ANAΣA. Ο ρομποτικός διαχωριστής μπορεί να ξεχωρίζει πολλαπλά ανακυκλώσιμα υλικά (εξετάζονται 4 τύποι υλικών) με αυξημένο ποσοστό ανάκτησης 97%-99%. Το χαμηλό κόστος του συστήματος ΑΝΑΣΑ και η ευκολία εγκατάστασης του χωρίς να απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες μονάδες, αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες εφαρμογής του σε παλαιά και νέα συστήματα ανακύκλωσης ανά την Ελλάδα, βοηθώντας σημαντικά τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να πραγματοποιήσουν οικονομικά συμφέρουσες επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης.

Το βραβείο παρέλαβε για τον ΕΣΔΑΚ ο Αντιπρόεδρος του και Αντιδήμαρχος κυκλικής οικονομίας του Δήμου Ηρακλείου κος Κώστας Βαρδαβάς.

Ο κύριος Βαρδαβάς δήλωσε : «Ο ΕΣΔΑΚ και ο δήμος Ηρακλείου με την επιστημονική στήριξη του πολυτεχνείου Κρήτης, του ινστιτούτου πληροφορικής του ιδρύματος τεχνολογίας και έρευνας (ΙΤΕ) και σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και την εταιρεία TIERRA ΟΕ προχώρησε στην κατασκευή και στην λειτουργία του ρομποτικού διαχωριστή σε συνθήκες βιομηχανικής επεξεργασίας των απορριμμάτων στην ΜΕΒΑ Ηρακλείου. Το βραβείο που παραλαμβάνω σήμερα ανήκει σε όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος ΑΝΑΣΑ, τους οποίους με την ευκαιρία που μου δίνεται θα ήθελα να ευχαριστήσω. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον στόχο που έχουμε θέσει στον δήμο Ηρακλείου και στον ΕΣΔΑΚ για καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις και έργα στην διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη και στο νησί μας.»