Με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 11/7, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) και Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο καθηγητής Γιάννης Καρακάσης, συζητήθηκαν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συνεργάζονται οι φορείς, όπως είναι το A2UFood και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, δυο πολύ σημαντικά «εργαλεία» που αλλάζουν άρδην τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας, προωθούν πρακτικές διαλογής στην πηγή και αναπτύσσουν συνθήκες κυκλικής οικονομίας. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης νέων συνεργειών Ε.Σ.Δ.Α.Κ., Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου.

Συνεργασία Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – Πανεπιστημίου Κρήτης για την υλοποίηση σημαντικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Συνεργασία Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – Πανεπιστημίου Κρήτης για την υλοποίηση σημαντικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας ανέφερε: «Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνομιλία στην Πρυτανεία με τον Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης και Καθαρότητας Ηρακλείου και Πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. κ. Χάρη Μαμουλάκη. Ο κ. Αντιδήμαρχος παρουσίασε και ανέπτυξε τις νέες τεχνολογίες και τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου, Δήμου Ηρακλείου και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φορέων. Η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό  πρόβλημα παγκόσμιας ανησυχίας και ενδιαφέροντος και ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναπτύξει σημαντικές υποδομές και τεχνολογία για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πρόθυμο να συμβάλλει με την τεχνογνωσία του και να υποστηρίξει το Δήμο Ηρακλείου στις προσπάθειες του. Ευχαριστούμε τον κ. Μαμουλάκη για την επίσκεψη του στην Πρυτανεία»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης τόνισε: «Η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του τόπου μας, μας δίνει πολύτιμη τεχνογνωσία και κύρος. Ταυτόχρονα όμως, μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε πολύπλευρες και αποτελεσματικές δράσεις και παρεμβάσεις, που προωθούν τη διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Οδυσσέα Ζώρα για την άριστη συνεργασία μας και να ευχηθώ να μας δοθεί η δυνατότητα για ακόμα πιο γόνιμες και αποτελεσματικές συνέργειες».

 

 

Το πρόγραμμα A2UFood

Πρόγραμμα «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για τις αστικές περιοχές – Avoidable and unavoidable food wastes: A holistic managing approach for urban environments», με ακρωνύμιο A2UFood, θα συμμετάσχουν ως εταίροι:

Ο Δήμος Ηρακλείου (ως επικεφαλής εταίρος)
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το ΤΕΙ Κρήτης
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
H Enviroplan Α.Ε.
Κεντρικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων στην πόλη του Ηρακλείου που να βασίζεται στις προτεραιότητες διαχείρισης όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, την ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων στόχων με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό και φυσικά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Βασικοί του πυλώνες του έργου είναι:

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής παραγωγής υπολειμμάτων τροφίμων και καλύτερης αξιοποίησης των τροφίμων που αγοράζονται από κάθε νοικοκυριό.
Η ανάπτυξη λογισμικών και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων για την καλύτερη διαχείριση των τροφίμων που αγοράζονται.
Η ανάπτυξη ενός δικτύου συλλογής αποφευκτέων τροφικών υπολειμμάτων από χώρους μαζικής εστίασης και μονάδες φιλοξενίας.
Η ανάπτυξη ενός χώρου διαχείρισης και αξιοποίησής τους, μετατρέποντάς τα σε τρόφιμα δεύτερης ευκαιρίας.
Η ανάπτυξη ενός δικτύου χωριστής συλλογής τροφικών υπολειμμάτων από μονάδες μαζικής εστίασης και η ανάπτυξη μονάδας παραγωγής βιοπλαστικών για την Παρασκευή κάδων κομποστοποίησης.
Η ανάπτυξη συστημάτων αστικής κομποστοποίησης προ-διαλεγμένων οργανικών, για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και γειτονιές.
To Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου και που συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή, οργανώνει σε μια ενιαία έκταση πολλές διαφορετικές χρήσεις, είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων και μπορεί να αναπτύσσει ταυτόχρονα διάφορες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο, προτείνεται να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει μια περιοχή μεγαλύτερη των 270 στρεμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό, βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής, με τη λειτουργία του να έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα στην Ελλάδα. Σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη, αναβαθμίζει περιβαλλοντικά – και όχι μόνο – τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Ηρακλείου και του ΕΣΔΑΚ από τη δημιουργία του προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας  είναι οι ακόλουθοι:

 

Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης.
Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και  την αναψυχή.
Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που βρίσκονται στη θέση ‘Μαύρος Σπήλιος’ και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή.
Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  ανακυκλώσιμων υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως:
i.            το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή ( ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)

ii.            τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ

iii.            την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου

iv.            τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του Δήμου

v.            τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.

Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΠΑ) σε Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει λειτουργικά ωφέλιμη με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ.
Να αναπτύξει ερευνητικές – καινοτόμες – επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής οικονομίας
Να δέσει αρμονικά με υφιστάμενες  χρήσεις όπως η Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά ενισχύοντας τις λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Πάρκου.