Συνάντηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ κ. Ζαχαρίας καλογεράκης και ο Διευθυντής οικονομικής υπηρεσίας κ. Γεώργιος Βαρούχας με τον Υπεύθυνο λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ Ηρακλείου κ. Δευκαλίων Στειακάκη. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και περιείχε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση και ορθότερη λειτουργία της μονάδας στο Ηράκλειο.