Ο ΕΣΔΑΚ, στο πλαίσιο επικαιροποίησης και προσαρμογής στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) όλων των δήμαν μελών του,  έχει συνάψει σύμβαση με εξειδικευμένους μελετητές για τον σκοπό αυτό.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων στους Δήμους. Το επόμενο βήμα αφορά στη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν και τον προγραμματισμό τους με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση-συζήτηση στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ με τους μελετητές των Τ.Σ.Δ.Α. ώστε να εξειδικευθεί και να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δράσεων που θα αφορά τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και προϊστάμενοι των αντίστοιχων τμημάτων των δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου.

Αντίστοιχες ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:

9 Νοεμβρίου 2022 στο δημαρχείο του Δήμου Ρεθύμνου για τους δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης

10 Νοεμβρίου 2022 στο δημαρχείο του Δήμου Ιεράπετρας για τους δήμους της Π.Ε. Λασιθίου.

FACEBEAUTY