Την στενή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Έργων Κρήτης σε μια σειρά μεγάλων έργων που αφορούν σε ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη, επιβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ  Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κώστας Βαρδαβάς.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος όλα τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στα όρια του Ηρακλείου, και συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η κοινή  προώθηση της πρότασης που έχει καταθέσει ο Δήμος για  την χρηματοδότηση της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας και η ένταξη του στον Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε επίσης για την πορεία των μελετών σχετικά με την δημιουργία δύο Πράσινων Σημείων στο Ηράκλειο, το μεγάλο στην περιοχή του Μαύρου Σπήλιου και το μικρό στην περιοχή  των Καμινίων. Ο στόχος  είναι όταν ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτά τα δυο έργα, ο Δήμος να έχει ολοκληρώσει την προεργασία ώστε να καταθέσει προτάσεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΔΑΚ ενημέρωσαν τον Δήμαρχο και για την πορεία των εργασιών εγκατάστασης  των 2 πρώτων Ρομποτικών Διαχωριστών Απορριμμάτων στην Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων του ΕΣΔΑΚ στο Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «ANASA», οι οποίες εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος δήλωσε: «Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από τα σημαντικότερα αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα. Στον Δήμο Ηρακλείου, συμμετέχουμε σε πρωτοπόρα προγράμματα και έχουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ενταγμένο στον αντίστοιχο Περιφερειακό, με στόχο να επιλύσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Σε συνεργασία  με τον ΕΣΔΑΚ προχωρούμε ώστε το Ηράκλειο να γίνει πόλη – πρότυπο σε αυτόν τον τομέα».