Πρόσκληση για το Διεθνές Συνέδριο CirClE2018
Πρόσκληση για το Διεθνές Συνέδριο CirClE2018

«Το μέλλον ανήκει στα σκουπίδια» έγραφε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, θέλοντας να καυτηριάσει την κυριαρχία της μετριότητας και της ανικανότητας. Χρησιμοποιώντας τη φράση του με την κυριολεκτική σημασία, συμφωνώ μαζί του. Τα σκουπίδια, αν και τα θεωρούμε άχρηστα, εντούτοις παράγουν πλούτο.
Εμείς στην Κρήτη έχουμε συνειδητοποιήσει την αξία των απορριμμάτων. Γνωρίζουμε ότι με τη διαχείρισή τους μπορούμε να έχουμε οικονομικά οφέλη και η νέα ευκαιρία είναι το εγχείρημα της κυκλικής οικονομίας. Φεύγουμε από το μοντέλο «παραγωγή – κατανάλωση – απόρριψη» και βλέπουμε τα προϊόντα σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε αξία σε κάθε φάση της «ζωής» τους. Εστιάζουμε στην επαναχρησιμοποίηση, στην επισκευή, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση πόρων.

Το νέο μοντέλο, συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, προωθεί την έρευνα και την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Με την κυκλική οικονομία, η Κρήτη αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ανταποκρίνεται πρώτη στις νέες προκλήσεις και αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια δύναμη. Επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, δουλεύουμε ακατάπαυστα για τη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να εργασθούμε με όραμα, σχέδιο και μέθοδο, με επιστημονική επάρκεια και τεχνοκρατική γνώση, προκειμένου να θέσουμε το νησί μας στον αστερισμό της κυκλικής οικονομίας.
Ενώνοντας τις δυνάμεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την Περιφέρεια Κρήτης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), συν-διοργανώνουμε στις 20 – 22 Σεπτεμβρίου στα Χανιά, το Διεθνές Συνέδριο CirClE2018 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας».

Σας προσκαλώ να παρευρεθείτε στην μεγάλη αυτή συνάντηση και με την παρουσία σας, να ενισχύσετε την κοινή προσπάθεια!

Με εκτίμηση
Χάρης Μαμουλάκης
Πρόεδρος Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης | Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου

Για εγγραφές στο Συνέδριο, μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://circle2018.eu/