Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση την Τρίτη 23-01-2024 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Συνδέσμου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων (3ος όροφος), τηλ. 2810-361610, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

  • Παράταση συνολικής προθεσμίας του ΜΕΡΟΥΣ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Σύμβασης «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050818 και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος