Με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου Σπύρο Μασάρο και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο Δ/ντης του Συνδέσμου Νίκος Στυλιανίδης και τα στελέχη του Συνδέσμου Πόπη Μπορμπουδάκη και Ιωάννα Γιακουμάκη.
Στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, ήταν η ανάπτυξη Πράσινων Σημείων στο Δήμο, μια δράση που προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου και κατ’ επέκταση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Στόχος της παρέμβασης, είναι η ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, η εξοικονόμηση πόρων, καθώς και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Τα Πράσινα Σημεία, είναι η νέα για την χώρα μας «επανάσταση» στον ευρύτερο τομέα της ανακύκλωσης. Μια ήπια δομή διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να εναποθέτουν σε συγκεκριμένα σημεία ανακυκλώσιμα είδη αποβλήτων όπως: Χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, κλαδέματα, βρώσιμα λίπη και λάδια, υαλικά, κ.α. Με την ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων, υπολογίζεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ανακύκλωση σε ποσοστό έως και 30% του όγκου των οικιακών αποβλήτων που καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων, κάτι εξαιρετικά σημαντικό και με πολλά οφέλη για τον τόπο μας».