Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE F4F Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed που υλοποιείται από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ., το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE – F4F – Τροφή από Τρόφιμα
πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE – F4F – Τροφή από Τρόφιμα

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της μονάδας, μαζί με τον εξοπλισμό της, ανέρχεται στο ποσό των 155.440 ευρώ και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες υποδομής, τον εξοπλισμό, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την κατασκευή οικίσκου προδιαλογής, μεταλλικού θερμοκηπίου ξήρανσης και υπόστεγου, και όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής.

 

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης, επιθεώρησε τις εργασίες και σε δηλώσεις του ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα υλοποίησης αυτού του πιλοτικού προγράμματος. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό στάδιο, έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες δοκιμές, προχωράμε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά μας και πολύ σύντομα θα έχουμε σε λειτουργία ένα από τα πιο πρωτοποριακά Ευρωπαϊκά προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους συνεργάτες, τόσο στα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. όσο και στους επιστημονικούς συνεργάτες από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για το άριστο αποτέλεσμα».

 

 

 

Χρήσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.

 

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr