Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) και η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) διοργανώνουν την παρουσίαση του υπό εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ.), την:

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

στην αίθουσα :

«Πειραματική Σκηνή» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι μελετητές του έργου. Την ευθύνη της αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ. που έγινε σύμφωνα με το πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων την έχουν οι Φο.Δ.Σ.Α. Κρήτης Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.

Στην παρουσίαση θα παρευρεθούν οι Δήμαρχοι και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι του νησιού, αντιπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, αντιπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος.