Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Παπαζήση Βασίλη Προέδρου και Διευθύνοντος  Συμβούλου της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΑΕ στενού συνεργάτη του ΕΣΔΑΚ επί σειρά ετών σε έργα και υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων  η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

  1. Να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του
  2. Να παραστούν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ στη εξόδιο ακολουθία
  3. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του καθώς και το ποσό των 500€ στην «Ανακουφιστική Φροντίδα Κρήτης – Ζαχαρία Κ. Μπαντουβά»
  4. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στο τοπικό τύπο και να επιδοθεί στην οικογένεια του.