ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων

► Βιολογική επεξεργασία

  • Αερόβια επεξεργασία

– Κομποστοποίηση
– Βιοξήρανση
– Διύλιση

  • Αναερόβια επεξεργασία

► Θερμική Επεξεργασία

– Αποτέφρωση
– Πυρόλυση
– Αεριοποίηση

► Μηχανική Επεξεργασία