Με την δημοσιοποίηση των όρων του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε η διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την εδραίωση συνθηκών Κυκλικής Οικονομίας στον τόπο μας.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. www.esdak.gr και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σε αυτά περιλαμβάνονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 131.841,23 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση της τοπογραφικής, της πολεοδομικής και της γεωλογικής μελέτης, της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων, καθώς και της περιβαλλοντικής μελέτης έργων διευθέτησης των ρεμάτων.

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – ECO Park
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – ECO Park

«Βήμα προς βήμα, προχωράμε στην υλοποίηση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου, αλλά και απαραίτητου για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Κρήτης, σχεδίου: Στη δημιουργία του πρώτου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «η νέα δυναμική και τα οφέλη που θα προκύψουν μέσα από το ECO Park είναι πολλά και προφανή. Ο τόπος μας αλλάζει όχι απλώς σελίδα, αλλά κεφάλαιο στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και μάλιστα, πρωτοπορεί με έργα και παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να αποτελέσουν μοντέλα και για άλλες περιοχές της χώρας. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την υποστήριξη και την χρηματοδότηση των μελετών και να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και τον Δήμο Ηρακλείου για την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει και φέρνουν το Ηράκλειο και την Κρήτη στην κορυφή των εξελίξεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας».

 

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – ECO park

Πρόκειται για μια συνεργασία του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και του Δήμου Ηρακλείου, η οποία εντάσσεται στον τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δημοτικής Αρχής και συνδυάζει τη διαχείριση των απορριμμάτων με την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή. Το ECO Park, οργανώνει σε μια ενιαία έκταση πολλές διαφορετικές χρήσεις, προβλέπεται να είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων και να μπορεί να αναπτύσσει ταυτόχρονα διάφορες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο, προτείνεται να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει μια περιοχή μεγαλύτερη των 270 στρεμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό, βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής, με τη λειτουργία του να έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα στην Ελλάδα.  Είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη και πρόκειται να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά – και όχι μόνο – τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. από τη δημιουργία του προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας  είναι οι ακόλουθοι:

Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης.
Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και  την αναψυχή.
Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που βρίσκονται στη θέση ‘Μαύρος Σπήλιος’ και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή.
Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  ανακυκλώσιμων υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως:
i.            το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή ( ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)

ii.            τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ

iii.            την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου

iv.            τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του Δήμου

v.            τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.

Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΠΑ) με την μετατροπή της σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει λειτουργικά ωφέλιμη με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ, του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ).
Να αναπτύξει ερευνητικές – καινοτόμες – επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής οικονομίας
Να δέσει αρμονικά με υφιστάμενες  χρήσεις όπως η Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά ενισχύοντας τις λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Πάρκου.