Την Τετάρτη 18/12/2019 κατατέθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), η πρόταση χρηματοδότησης του σημαντικότερου έργου του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου. Η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκε στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων και κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3 και αφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης (ΜΕΑ) των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου περίπου 290 στρεμμάτων στην Δ.Ε. Αλικαρνασσού και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Master Plan Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας. Τα συνολικά οφέλη του πάρκου αναλύονται στο εγκεκριμένο Μaster Plan και αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην επισκεψιμότητα από μαθητές & πολίτες και στην ανάκτηση υλικών και ενέργειας με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται ώστε να επεξεργάζεται 59.200 tn/έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, αποτελούμενη από τις ακόλουθες υπομονάδες: Μηχανική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών /Βιολογική επεξεργασία οργανικού/  Θερμική ξήρανση /Δεματοποίηση /Αποθήκευση και πελλετοποίηση απορριμματογενούς καυσίμου. Συνοδό έργο αποτελεί το νέο κύτταρο (Δ με συνολική χωρητικότητα  326.900 m3) στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου, για την ταφή  υπολείμματος που θα προκύπτει από την ΜΕΑ (ανέρχεται σε 17.078,40 tn).

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά:

  • Στην ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων στην περιοχή του Ηρακλείου
  • Στην υλοποίηση των περιφερειακών ( ΠΕΣΔΑ Κρήτης) και  Εθνικών στόχων ( ΕΣΔΑ) αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την επεξεργασία τους πριν την υγειονομική ταφή.
  • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων και ειδικότερα την ανακύκλωση και γενικά την ανάκτηση υλικών/ενέργειας.
  • Στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης.
  • Στην δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του

Το προτεινόμενο έργο είναι απολύτως ώριμο (εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες), συμβατό με την Εθνική και Ευρωπαική Νομοθεσία (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Κρήτης , Οδηγίες ΕΕ)  και ως εκ τούτου αναμένεται η θετική αξιολόγηση και χρηματοδότηση του εντός των επόμενων μηνών,  ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα.

Το έργο προς χρηματοδότηση έχει συνολικό Π/Υ 31,44 εκ. ευρώ  και περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά υποέργα (Σύνδεσης με ΟΚΩ, Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή και Τεχνικού Συμβούλου) και αναμένεται η θετική αξιολόγηση και χρηματοδότηση του εντός των επόμενων μηνών,  ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα.