Την εξέλιξη του έργου κατασκευής της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE F4F Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed που υλοποιείται από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ., το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, επιθεώρησε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης.

κατασκευή της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE – F4F – Τροφή από Τρόφιμα
κατασκευή της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης του προγράμματος LIFE – F4F – Τροφή από Τρόφιμα

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού – μαζί με τον εξοπλισμό – 155.440 ευρώ, προχωράει σύμφωνα με τα ορισμένα χρονοδιαγράμματα και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες υποδομής, τον εξοπλισμό, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την κατασκευή οικίσκου προδιαλογής, μεταλλικού θερμοκηπίου ξήρανσης και υπόστεγου, και όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής.

 

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ως οφείλουμε, παρακολουθούμε από κοντά κάθε βήμα υλοποίησης της πιλοτικής μονάδας. Προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, το έργο εξελίσσεται κανονικά και πλησιάζουμε τη στιγμή που θα έχουμε σε λειτουργία ένα από τα πιο πρωτοποριακά Ευρωπαϊκά προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Για μια ακόμα φορά θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου, τα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και τους επιστημονικούς συνεργάτες από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για το άριστο αποτέλεσμα των προσπαθειών τους».

 

Χρήσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.

 

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr