Στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε συνάντηση φορέων με εμπειρία στη διαχείριση των  τροφικών υπολειμμάτων μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE, προκειμένου να συνοψιστεί η εμπειρία των επί μέρους προγραμμάτων που υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί, να συζητηθούν καλές πρακτικές και η δυνατότητα εφαρμογής τους  σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συμβάλλοντας έτσι στη χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο το LIFE και άλλα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της πολιτικής πρόληψης τροφικών αποβλήτων σε πολύ διαφορετικά εθνικά και περιφερειακά πλαίσια με την ανάπτυξη ενός πλαισίου της ΕΕ που θα τη διευκολύνει.

Η διεθνής αυτή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που υποστηρίζουν το πρόγραμμα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα, ένα πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση μετατροπής των τροφικών υπολειμμάτων σε ζωοτροφή, φιλοξενήθηκε στην Ουγγαρία από το Εθνικό Γραφείο Ασφάλειας Αλυσίδας Τροφίμων (NFCSO) και τελούσε υπό την αιγίδα του προγράμματος LIFE15 GIE / HU / 001048 – LIFE-FOOD WASTEPREV.

Η εμπειρία του ΕΣΔΑΚ στη συνεδρίαση της πλατφόρμας LIFE στην Βουδαπέστη
Η εμπειρία του ΕΣΔΑΚ στη συνεδρίαση της πλατφόρμας LIFE στην Βουδαπέστη
Η εμπειρία του ΕΣΔΑΚ στη συνεδρίαση της πλατφόρμας LIFE στην Βουδαπέστη
Η εμπειρία του ΕΣΔΑΚ στη συνεδρίαση της πλατφόρμας LIFE στην Βουδαπέστη

Υπενθυμίζεται ότι στην πιλοτική μονάδα του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα, που λειτουργεί πιλοτικά στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται επεξεργασία περίπου 1 τόνου τροφικών υπολειμμάτων ανά ημέρα, μια επεξεργασία που γίνεται με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών και συνθηκών ασφαλείας σε όλα της τα στάδια. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα, εντάσσεται στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. που σχεδιάζεται στην περιοχή, ένα Πάρκο που συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή, οργανώνει σε μια ενιαία έκταση πολλές διαφορετικές χρήσεις, προβλέπεται να είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων και να μπορεί να αναπτύσσει ταυτόχρονα, διάφορες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.
Σε αυτό το στάδιο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ξενοδοχεία Creta Maris, Galaxy, Atlantis και Olive Green.

Χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με
τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’
Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:
Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr