Ανακυκλώσω τα οικοδομικά υλικά – υλικά κατεδαφίσεων (AEKK)

Στη Κρήτη δραστηριοποιούνται τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (α) ΑΝΑΚΕΜ, (β) ΑΝΑΒΕ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος και (γ) ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ.

Περιφερειακή
ενότητα
ΕπωνυμίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 721002841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΣΤΕΛΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 721002841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
– Δ. ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ «ΓΚΕΛΑ», ΣΗΤΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ.723002891031008
ΡΕΘΥΜΝΟΥΔΑΜΑΝΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΙ. Κονδυλάκη 52, Ρέθυμνο Κρήτης
2831050743
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ.:700062891031008
ΛΑΣΙΘΙΟΥΚΑΣΤΑΝΟΣ Γ ΚΑΙ Ι Ο.Ε.Επιμενίδου 30, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 721006932824281
ΛΑΣΙΘΙΟΥΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑλμυρός, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 721002841082935
ΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕΚΑΣΤΕΛΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 721002841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΜΑΛΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 720562842091085

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Ηρακλείου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το ΑΝΑΒΕ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος.

Περιφερειακή
ενότητα
ΕπωνυμίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥCreta Eco Phoenix ΑΕΒΙ ΠΕ ΟΔΟΣ Ε, Ηράκλειο 716 012810 380644
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΝΥΚ ΑΒΕΕΠαρθένι Δήμου Αχαρνών- Αστερουσίων6977 259821

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ

Περιφερειακή
ενότητα
ΕπωνυμίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.Περιοχή Καστέλι (Κόμβος Λακωνίων) 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης2841022096
2841022151

Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση των ΑΕΚΚ μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Μεταφέρω απορρίμματα στην ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αμαρίου

Στις 1/11/2023 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, η οποία πλέον είναι σε θέση να υποδεχτεί τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου. Ο τύπος αποβλήτου που μεταφέρεται προς τελική επεξεργασία στην Εγκατάσταση, θα πρέπει να ανήκει στους κωδικούς αποβλήτων (ΕΚΑ) για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η Μονάδα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Πρωτ. 362691/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΓΡ7ΛΚ-0ΦΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Λειτουργίας του Έργου.
Το κάθε απορριμματικό φορτίο που εισέρχεται στην εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ-, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ (https://esdak.gr/).
Το Τμήμα Υποδοχής της Μονάδας μπορεί να δέχεται κοινά απορριμματοφόρα και όποια άλλα οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν και να εκφορτώσουν χωρίς καμία διασπορά απορριμμάτων στη πλατεία υποδοχής.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί απόβλητο του οποίου η είσοδος δεν επιτρέπεται στη μονάδα, τότε το μη αποδεκτό φορτίο καταλογίζεται στον παραγωγό του αποβλήτου ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και νόμιμη διάθεσή του. Εφιστούμε την προσοχή όλων, σε απόβλητα όπως νηματώδη πλαστικά (πχ δίκτυα), στιβαρά μεταλλικά αντικείμενα (πχ μεταλλικά εξαρτήματα) και άλλα, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές φθορές στο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της.
Το ωράριο λειτουργίας της ΜΕΑ Αμαρίου για την παραλαβή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, διαμορφώνεται σε έξι (6) ημέρες/εβδομάδα, Δευτέρα – Σάββατο και ώρες 07:00 – 15:00.