Με τα ιδανικότερα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος προόδου του προγράμματος Life «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» που υλοποιείται από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) με τη συνεργασία του ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Γεωγραφίας), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου (Freie Universität Berlin – Κτηνιατρική Σχολή).

Οι ειδικοί συνεργάτες – αξιολογητές του προγράμματος ενημερώθηκαν για όλες τις παραμέτρους που έχουν υλοποιηθεί, τον σχεδιασμό και τις επόμενες ενέργειες, κρίνοντας ως απολύτως ικανοποιητική την μέχρι στιγμής πορεία του έργου.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης τόνισε: «Το πρόγραμμα Life αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για περιοχές όπως η Κρήτη και ειδικότερα το πρόγραμμα Food for Feed – F4F που υλοποιούμε με την συνεργασία κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην ορθολογική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων των μεγάλων μονάδων – παραγωγών. Και στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. όπως είναι γνωστό, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα που συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδιασμού που έχουμε εκπονήσει, έτσι ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον, να θωρακίσουμε τον τόπο μας και να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές μια Κρήτη με το χαμηλότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. όπως επίσης και τους άξιους επιστημονικούς συνεργάτες μας από τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδιαίτερα δε τον κ. Θρασύβουλο Μανιό από το ΤΕΙ Κρήτης που με την ομάδα του συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχή υλοποίηση του F4F».

 

Χρήσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές».

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας), χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης. Της ηλιακής ξήρανσης προηγείται διαδικασία συλλογής με οχήματα ψυγεία, χειροδιαλογής και τεμαχισμού των υπολειμμάτων. Πέρα από την αξιολόγηση της διεργασίας συλλογής / παστερίωσης, στόχος του έργου είναι και η εκτίμηση της ποιότητας της παραγόμενης ζωοτροφής, τόσο σε παραγωγικά ζώα (όρνιθες και χοίρους) όσο και ζώα συντροφιάς (σκύλους).

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.