Με στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Στη συνάντηση στην οποία από πλευράς της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συμμετείχε ο Δ/νων Σύμβουλος Γιάννης Ραζής, ο Τεχνικός Δ/ντης Βασίλης Μακρίδης και το στέλεχος του Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου Επαμεινώνδας Τρικαλίτης, συζητήθηκαν θέματα προώθησης της ανακύκλωσης, κοινών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με την Ε.Ε.Α.Α. Συζητήθηκαν επίσης επί μέρους δράσεις στους Δήμους – μέλη του ΕΣΔΑΚ, η απλοποίηση της αποκομιδής και η τελική παράδοση καθαρότερου υλικού στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, σε συνδυασμό και με τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που ετοιμάζονται.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Η ανακύκλωση ήταν και παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Στην συνάντησή μας σήμερα με τα στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με τα οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, εξετάσαμε μεταξύ άλλων ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα ποσοστά της ανακύκλωσης στην Κρήτη, μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Όλοι μας άλλωστε γνωρίζουμε πλέον καλά τα πολύπλευρα οφέλη της ανακύκλωσης, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι η κοινωνία μας, έχει αγκαλιάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες που γίνονται. Περιθώρια βελτίωσης βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτός είναι ο στόχος, να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα συμβάλλοντας με τον ιδανικότερο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας».