Στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. πρωτ. ΕΣΔΑΚ 1237/9-6-2020 διευκρινιστικό έγγραφο, το οποίο αναρτάται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 30/6/2020.

1237-Προς Οικ. φορείς