Με τις καλύτερες των εντυπώσεων έφυγε η Monitoring Expert του έργου κ. Χριστίνα Μαρούλη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των έργων LIFE, που πραγματοποίησε έναν ακόμα εξονυχιστικό έλεγχο προόδου για το πρόγραμμα «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή – LIFE-F4F), με κωδικό αριθμό LIFE15 ENV/GR/000257, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επί ένα 2ήμερο, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου υλοποιούν το πρόγραμμα, έγιναν επισκέψεις στην πιλοτική μονάδα, ελέγχθηκαν όλες οι διαδικασίες που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές εισηγήσεις και διαπιστώθηκε η άψογη πορεία του σημαντικού αυτού, πιλοτικού προγράμματος.

Έλεγχος προόδου για το πρόγραμμα Life F4F «Τροφή από Τρόφιμα»
Έλεγχος προόδου για το πρόγραμμα Life F4F «Τροφή από Τρόφιμα»

 

Χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.

 

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr