H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ κατ’ εφαρμογή:

 1. Της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
 2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’)
 3. Της αρ. πρωτ. οικ.5746/5-5-2017 (ΑΔΑ: 94ΘΓ465Χ9Ν) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
 4. Της αρ. 17/2019 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: Ω8Μ2ΟΡ2Ω-5ΧΓ) περί σύστασης Επιτροπής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/610 34/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης για τη διεξαγωγή κληρώσεων Μη. Μ.Ε.Δ. έτους 2019

Α) προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»)».

Η τεχνική υπηρεσία αυτή αποτελεί το 4ο υποέργο της ενταγμένης Πράξης με MIS 5001144 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε 138.707,94 € (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, χωρίς ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:

 1. 18.165,00 για μελέτη κατηγορίας 08, Στατικών Μελετών
 2. 32.697,00 € για μελέτη κατηγορίας 09, Η/Μ Μελετών
 3. 14.532,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, Υδραυλικών Μελετών
 4. 7.266,00 € για μελέτη κατηγορίας 14, Ενεργειακών Μελετών
 5. 10.899,00 € για μελέτη κατηγορίας 15, Βιομηχανικών Μελετών
 6. 22.524,60 € για μελέτη κατηγορίας 18, Χημικοτεχνικών Μελετών
 7. 7.266,00 € για μελέτη κατηγορίας 21, Γεωτεχνικών Μελετών
 8. 7.266,00  € για μελέτη κατηγορίας 27, Περιβαλλοντικών Μελετών

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η δημόσια δαπάνη έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου) 2017ΣΕ27510024 και η Ιδιωτική Συμμετοχή θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΣΔΑΚ. Ο τόπος παροχής της τεχνικής υπηρεσίας θα είναι το Ηράκλειο και το Αμάρι της Κρήτης (NUTS: EL431 και EL433 αντίστοιχα).

Β) θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Παρασκευή 8/3/2019 και ώρα 09:00 π.μ., για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού της ως άνω τεχνικής υπηρεσίας.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://www.ggde.gr/)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%