Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (Νέο)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση […]

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση την Τρίτη 23-01-2024 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Συνδέσμου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων (3ος όροφος), τηλ. 2810-361610, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Παράταση συνολικής προθεσμίας του ΜΕΡΟΥΣ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Σύμβασης «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» με Κωδικό […]

Διαβάστε περισσότερα...