Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (Νέο)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση […]

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση την Τρίτη 23-01-2024 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Συνδέσμου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων (3ος όροφος), τηλ. 2810-361610, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Παράταση συνολικής προθεσμίας του ΜΕΡΟΥΣ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Σύμβασης «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» με Κωδικό […]

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε τακτική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 […]

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 4.320.010,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),CPV34144750-0, Οχήματα μεταφοράς φορτίων34223000-6 , Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα42417220-0, Ανυψωτήρες και ταινίες μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, τύπου ιμάνταH Διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ EΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ”

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ”» με CPV:1. 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων,2. 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων,3. 79340000-9, Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ,4. 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης,5. 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίωνπου θα διεξαχθεί σύμφωνα […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση για την λειτουργία της ΜΕΑ Αμαρίου

Ολοκληρώθηκε το έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Αμαρίου

Στις 1/11/2023 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, η οποία πλέον είναι σε θέση να υποδεχτεί τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου. Ο τύπος αποβλήτου που μεταφέρεται προς τελική επεξεργασία στην Εγκατάσταση, θα πρέπει να ανήκει στους κωδικούς αποβλήτων (ΕΚΑ) για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η […]

Διαβάστε περισσότερα...

Δράσεις προβολής του InterRecycle από τον ΕΣΔΑΚ!

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle διοργανώνει διήμερο προβολής στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2023. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 07/09/2023 διοργανώνεται ανοικτή ημέρα επίσκεψης στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αμαρίου από τη 1:00 […]

Διαβάστε περισσότερα...

Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον 2023 αφιερωμένη στην πρόκληση των πλαστικών

Η πρόκληση των πλαστικών Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον 2023 #BeatPlasticPollution Η Δευτέρα 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που επικεντρώνεται το 2023 στην καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά. Ο ΕΣΔΑΚ με το έργο, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που σχεδιάζει, στοχεύει στη γρήγορη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Με την στήριξη της κεντρικής […]

Διαβάστε περισσότερα...

Τα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου, πρωταθλητές στην Ανακύκλωση

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στα δημοτικά σχολεία της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Διαλογή στην Πηγή «Τα δημοτικά σχολεία πρωταθλητές στην Ανακύκλωση». Το πρόγραμμα αποτελεί μια δράση που έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, μαθητών και δασκάλων, στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης με έμφαση στην Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Κατά […]

Διαβάστε περισσότερα...