ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Ιούνιος-Ιούλιος 2015),  προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) δίνουν προτεραιότητα: Στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Σε δράσεις ενημέρωσης […]

Διαβάστε περισσότερα...