ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Μελέτες Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ» (CPV: 71335000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 482/11-2-2021 αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ”«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – ECO Park

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Ιούνιος-Ιούλιος 2015),  προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) δίνουν προτεραιότητα: Στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Σε δράσεις ενημέρωσης […]

Διαβάστε περισσότερα...