Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «»Μελέτες για την ωρίμανση των έργων κατασκευής πράσινων σημείων στους Δήμους Ηρακλείου, …»

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη business plan

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη Διαύγεια η αρ. 55/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: ΩΑΙΜΟΡ2Ω-ΨΦ4) περί μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Μελέτες για την ωρίμανση των έργων κατασκευής πράσινων σημείων στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου». Συγκεκριμένα, η νέα […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, …»

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού του φορέα μας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με ημερομηνία διεξαγωγής την Τετάρτη […]

Διαβάστε περισσότερα...

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «»Μελέτες για την ωρίμανση των έργων κατασκευής πράσινων σημείων στους Δήμους Ηρακλείου, …»

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη Διαύγεια η αρ. 49/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: ΩΑΙΜΟΡ2Ω-ΨΦ4) περί μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Μελέτες για την ωρίμανση των έργων κατασκευής πράσινων σημείων στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου». Συγκεκριμένα, η νέα […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, …»

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού του φορέα μας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με ημερομηνία διεξαγωγής την Τρίτη […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, …»

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ)

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17PROC002498872 2017 – 12 – 28 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη business plan

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη Business Plan του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. Ηρακλείου. Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 19.921,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πιλοτικής μονάδας και εργασίες υποδομής στο πλαίσιο του προγράμματος Life F4F

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πιλοτικής μονάδας και εργασίες υποδομής στο πλαίσιο του προγράμματος Life F4F». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ HM -1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -2 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -3 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -4 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -5 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -6 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου». Εκτιμώμενης αξίας  19.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ 14-2017 ΜΕΛΕΤΗ 18-2017

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙ Εκτιμώμενης αξίας 57.145,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ […]

Διαβάστε περισσότερα...