Σε δυο σημαντικές Ημερίδες που πραγματοποιούνται στην Αθήνα με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων, συμμετέχει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) με τον Πρόεδρό του και Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης & Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, Χάρη Μαμουλάκη.
Ειδικότερα, πρόκειται για την Ημερίδα με θέμα «Εθνικό Μητρώο Παραγωγών – Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων» που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και την εξειδικευμένη τεχνική συνάντηση με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις και διαχείριση απορριμμάτων» που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Και οι δυο εκδηλώσεις, δίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για ό,τι νεότερο υπάρχει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των χρηματοδοτικών εργαλείων, με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ., ο οποίος υλοποιεί ήδη πρωτοποριακά προγράμματα διαχείρισης, να παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις. Παράλληλα όμως, δίνεται η δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, τα υπηρεσιακά στελέχη αλλά και τους εξειδικευμένους επιστήμονες που συμμετέχουν στις συναντήσεις, καθώς και η ευκαιρία για ενημέρωση των άλλων φορέων για τις δράσεις, τα έργα και τον σχεδιασμό που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ.