Ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα (Food for Feed) ολοκληρώθηκε, με την υπογραφή της σύμβασης συλλογής των υπολειμμάτων τροφίμων από τις ξενοδοχειακές μονάδες που συμμετέχουν και λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας, από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρη Μαμουλάκη.

Με τη σύμβαση αυτή, ο ανάδοχος Κ/Ξια Μαυράκης Πουντουράκης & ΣΙΑ Ο.Ε- ENVIN S.A. αναλαμβάνει να καλύψει το σύνολο των αναγκών συγκέντρωσης των – ήδη διαχωρισμένων στην πηγή – υπολειμμάτων τροφίμων από τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία με ειδικά οχήματα, την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης, καθώς και την λειτουργία της μονάδας.

Ανάδοχος για την συλλογή των υπολειμμάτων τροφίμων για το πρόγραμμα LIFE F4F
Ανάδοχος για την συλλογή των υπολειμμάτων τροφίμων για το πρόγραμμα LIFE F4F

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα LIFE F4F – Food for Feed υλοποιείται από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Γεωγραφίας), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου (Freie Universität Berlin – Κτηνιατρική Σχολή). Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων των χώρων μαζικής εστίασης που εφαρμόζουν πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, μέσα από μια πρωτοποριακή για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα διαδικασία.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε: «Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα ολοκληρώθηκε. Προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας στην υλοποίηση ενός εκ των πλέον πρωτοποριακών προγραμμάτων του τομέα της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και φέρνουμε τη χώρα μας – και ιδιαίτερα την Κρήτη – στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων. Μας χαροποιεί δε ιδιαίτερα το έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής που υπάρχει από τις ξενοδοχειακές μονάδες του τόπου μας και σε συνδυασμό με το άριστο επιστημονικό προσωπικό τόσο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., όσο και των συνεργατών του προγράμματος, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για μια ακόμα φορά όλα τα στελέχη των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εξαιρετική δουλειά και το πολύ καλό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συλλογής, ανέρχεται στο ποσό των 239.379,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και χρηματοδοτείται κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020) και κατά 40% από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης) ορίζεται συνολικά σε 450 ημέρες μέχρι και τις 28/2/2020, ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

 

Χρήσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας), χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης. Της ηλιακής ξήρανσης προηγείται διαδικασία συλλογής με οχήματα ψυγεία, χειροδιαλογής και τεμαχισμού των υπολειμμάτων.

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.