Ο ΕΣΔΑΚ είναι Εταίρος του Έργου «A2UFood»«Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές».

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου Α2UFood είναι ένα ολιστικό σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων, µε επίκεντρο τον τοµέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία και εστιατόρια). Στο σύστηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της φιλοσοφίας reduce -reuse – recycle, δηλαδή η µείωση των αξιοποιήσιµων αποβλήτων, η χρήση του αποφεύξιμου µέρους τους ως πρώτες ύλες και η κατάλληλη τελική διάθεση/διαχείριση του αναπόφευκτου µέρους τους.

Δράσεις

Μία από τις δράσεις του έργου A2UFood, είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος (τροφικά υπολείμματα) από επιλεγμένα κέντρα παραγωγής (ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης και κέτερινγκ).

Η δράση αυτή αποσκοπεί σε ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τροφίμων που συνδυάζει τις βιολογικές (ζύμωση) και τις χημικές διεργασίες για την παραγωγή βιοαποδομήσιμων πλαστικών πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) υψηλής ποιότητας (βιοπλαστικό).

Για τον σκοπό αυτόν θα λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού µε χρήση του αναπόφευκτου µέρους των τροφικών αποβλήτων, για τη δυνατότητα παραγωγής κοµποστοποιήσιµων σάκων.

Η πιλοτική μονάδα

Στην πιλοτική μονάδα, θα οδηγείται προς επεξεργασία η συλλεγόμενη ποσότητα προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος από επιλεγμένες μονάδες φιλοξενίας και εστίασης, με απορριμματοφόρο όχημα. Αρχικά, το απορριμματοφόρο θα ανατρέπει το συλλεχθέν οργανικό κλάσμα στον τσιμεντοστρωμένο ημιστεγασμένο χώρο υποδοχής εκτός του κτιρίου της πιλοτικής μονάδας και κατόπιν αυτό θα οδηγείται μέσω κάδων εντός του χώρου προδιαλογής/επεξεργασίας, όπου σε ειδικό ιμάντα θα γίνεται χειροδιαλογή και εν συνεχεία το καθαρό οργανικό κλάσμα θα τεμαχίζεται και θα πολτοποιείται.

Το πολτοποιημένο αυτό υλικό θα διοχετεύεται με ειδική αντλία στη Μονάδα Παραγωγής Βιοπλαστικού PLLA (πολυ-L-λακτιδίου). Η παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) από τα τροφικά υπολείμματα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

(α) Ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέος,

(β) Απομόνωση του L-γαλακτικού οξέος,

(γ) Πολυμερισμός L-γαλακτικού οξέος μέσω LL-λακτιδίου.

Το τελικό προϊόν PLLA θα μπορεί να προορίζεται για την παραγωγή κομποστοποιήσιμων σακουλών.
Η εισερχόμενη ποσότητα προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων θα είναι περίπου 65 kg ανά παραγωγική διαδικασία (μέθοδος παρτίδων / batch).