Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

Προκηρύσσει

το 2ο Βραβείο «Βιργινία Μανασάκη»

για Υποψηφίους Διδάκτορες Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 1ο

Σκοπός του Βραβείου

ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 2ο Βραβείο Βιργινία Μανασάκη, μετά και την 103/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, τιμώντας τη μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας και στέλεχος του ΕΣΔΑΚ.

Η Βιργινία Μανασάκη, έφυγε σε μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής της, αφήνοντας πίσω, παρά το νεαρό της ηλικίας της, σπουδαίο έργο σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε, τόσο στον ΕΣΔΑΚ όσο και στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η όρεξη της για ζωή και προσφορά αλλά κυρίως η αγάπη της για τη μόρφωση και η ακούραστη ενασχόλησή της με το πολυσχιδές αντικείμενο της διαχείρισης των απορριμμάτων, έδωσε το έναυσμα για τη θέσπιση από τον ΕΣΔΑΚ ετήσιου βραβείου το οποίο θα απονέμεται σε διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και ή ίδια ήταν υποψήφια διδάκτωρ, για τη διατριβή τους σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων.

 

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρονολογία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής να είναι μετά την 1η Οκτωβρίου του 2014.

Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείεται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε στην προπαρασκευή και στη σύνταξη της παρούσας προκήρυξης και έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού με τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 3ο

Βραβείο

Το Βραβείο είναι ετήσιο, εθνικό και περιλαμβάνει:

Απονομή έντυπου επαίνου,

Απονομή ειδικά σχεδιασμένου βραβείου και απονομή χρηματικού ποσού ύψους 3000€ για την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος.

 

Άρθρο 4ο

Παραλαβή-Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης – Υποβολή ερωτημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το κείμενο της προκήρυξης καθώς και πληροφορίες από τη Γραμματεία του Βραβείου στο email: gramatia@esdak.gr, στο τηλέφωνο: 2810361612 και στον ιστότοπο: www.esdak.gr.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε Εθνικό και Τοπικό τύπο.

 

Άρθρο 5ο

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων και καθορισμός προθεσμίας

Οι αιτήσεις για το 2019 πρέπει να υποβληθούν έως 31/12/2019 ηλεκτρονικά στο ακόλουθο email: gramatia@esdak.gr, διαφορετικά η αίτηση δεν θα θεωρείται έγκυρη. Ο «ΕΣΔΑΚ» φέρει την ευθύνη της έγκαιρης παράδοσής τους στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία οφείλει να συντάξει το τελικό πρακτικό για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

 

Άρθρο 6ο

Σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Βραβείου

Η συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής Βραβείου «Βιργινία Μανασάκη», έγινε σύμφωνα με την 148/2019 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ, ως εξής:

 1. κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων .
 2. κα. Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ με αναπληρωματικό τον κ. Ιωάννη Αναγνώστου Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
 3. κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης με αναπληρωματικό τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο.
 4. κ. Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής, Πρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με αναπληρωματικό τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Εμμανουήλ Δρακάκη
 5. κα. Άννα Μητράκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιου Κρήτης με αναπληρωματικό τον Καθηγητή Ιωάννη Καρακάση, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιου Κρήτης
 6. κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ.

 

 Άρθρο 7ο

Κριτήρια Αξιολόγησης των Αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι κριτήρια:

 1. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 2. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές
 3. Ο αριθμός των ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
 4. Ο αριθμός αναφορών (citations) του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου
 5. Ο δείκτης απήχησης (impact factor) των διεθνών περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι επιστημονικές εργασίες
 6. Η περίληψη (abstract) της διδακτορικής διατριβής

 

 

Άρθρο 8ο

Περιεχόμενο των αιτήσεων

Το περιεχόμενο κάθε ηλεκτρονικής αίτησης θα περιλαμβάνει:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα μέσω του διαδικτυακού εργαλείου europass(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/upload), το οποίο θα περιλαμβάνει απαραίτητα τις κατηγορίες που αποτυπώνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος (οι αναγραφόμενες ημερομηνίες δεν λαμβάνονται υπόψη)
 2. Απόφαση Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής
 3. Ηλεκτρονικά αντίτυπα δημοσιεύσεων ώστε να τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
 4. Τεχνική Περίληψη (Abstract) της διδακτορικής διατριβής.

 

Άρθρο 9o

Τελετή Βράβευσης

Η Απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε τελετή βράβευσης με μέριμνα του «ΕΣΔΑΚ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ

Εγκρίθηκε με την 166/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2ο ΒΡΑΒΕΙΟ_ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_CV-Europass