Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2020 παρουσία του προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Κ κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, του διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας κ. Νικολάου Στυλιανίδη και στελεχών του, με τον Γ.Γ Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Εμμανουήλ Γραφάκο, τον Γ.Γ Δημόσιων επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκο, τους προέδρους ΦοΣΔΑ από όλη την Ελλάδα και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα πλαίσια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  • Ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) στο τομέα αρμοδιότητας του και ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια υλοποίησης του σχεδιασμού όπως ωρίμανση, ένταξη, κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
  • Ο ρόλος των Δήμων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων και δη της διαλογής στην πηγή.
  • Η πορεία απορρόφησης των πόρων και ιδιαίτερα η εξέλιξη των προσκλήσεων-προτάσεων από τους δικαιούχους
  • Γενικότερα προβλήματα που ανακύπτουν σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

 

Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ στην παρέμβαση του τόνισε το σημαντικό ρόλο των ΦοΣΔΑ για την υλοποίηση έργων στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, στην ανάγκη στελέχωσης των ΦοΣΔΑ και απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται μέσα στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθοριστεί.