Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ”.

Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 57.868,33 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θα διατίθεται μόνο από τα γραφεία του ΕΣΔΑΚ και θα το παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι σφραγισμένο, κατόπιν αιτήσεώς τους,  από σήμερα στις 2/2/2018  και καθημερινά στις 8.30π.μ.-15.30μ.μ.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-2-2018, ΩΡΑ 10.00 π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ.

διακήρυξη 18PROC002619483

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ 19-2017