Συζητήθηκε το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη μέσω του περιφερειακού σχεδιασμού.

Με τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) κ. Ζαχαρία Καλογεράκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο συνεργάτης του Δημάρχου κ. Ιωάννης Μανιαδάκης, ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ κ. Γιώργος Βαρούχας και υπάλληλοι των υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι ο Δήμος Ιεράπετρας προχωράει πλέον στην υλοποίηση του έργου Κατασκευής Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας και σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας.

Επιπλέον, συζητήθηκε το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη μέσω του περιφερειακού σχεδιασμού.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας υπογράμμισε ότι η Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης βιοαποβλήτων είναι ένα πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό έργο που χρειάστηκε συστηματική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση της μελέτης, την ένταξη και τη χρηματοδότηση του. Το έργο αυτό αλλάζει και εκσυγχρονίζει τα δεδομένα στη διαχείριση των βιοαποβλήτων προσφέροντας ποικίλα περιβαλλοντικά οφέλη στο Δήμο Ιεράπετρας.

Επιπλέον, επεσήμανε την ανάγκη να επανεξεταστεί ο ισχύων περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη καθότι η Ιεράπετρα βρίσκεται μακριά από τους αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ γεγονός που καθιστά το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων ιδιαίτερα υψηλό.