Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλογεράκη

Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ συγκροτήθηκε εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με κοινωνική αποδοχή και στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης .

Ανέλαβε να υλοποιήσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α) σε συνεργασία με τους Δήμους Μέλη του αλλά και με τη σημαντική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης , επιτυγχάνοντας την μετάβαση  του τόπου μας  από την εποχή των ΧΑΔΑ στην εποχή των σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.

Σήμερα πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς σε αρκετά από αυτά έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις ενώ παράλληλα αρκετές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η ένταξη νέων έργων .

Ωστόσο, η ολοκλήρωση των παραπάνω δεν είναι το τέλος της διαδρομής .Με διάλογο , σύνθεση αποφάσεων , κοινωνική αποδοχή και ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών πρέπει να προετοιμάσουμε Δήμοι -Περιφέρεια και Φορείς την νέα γενιά παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Διαλογής των Απορριμμάτων στην Πηγή και την εδραίωση της Κυκλικής Οικονομίας .

Είναι υποχρέωση μας , να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας ένα τόπο και ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που εμείς παραλάβαμε .

Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη .

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Πρόεδρος Ε.Σ.Δ.Α.Κ

Ποιος είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

O ΕΣΔΑΚ συστήθηκε το Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ είχε ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ, ο ΕΣΔΑΚ αναμένεται να συγχωνευτεί στο νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κρήτης.

Μέλη και Διοικητικό Σχήμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα το Ηράκλειο.

Σήμερα αριθμεί συνολικά 17 ΟΤΑ – μέλη από τους 3 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου) και αποτελεί το μεγαλύτερο ΦοΔΣΑ στο νησί. Αναλυτικά, μέλη του ΕΣΔΑΚ είναι οι Δήμοι:

Π.Ε. Ηρακλείου

 1. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
 2. Δήμος Βιάννου
 3. Δήμος Γόρτυνας
 4. Δήμος Ηρακλείου
 5. Δήμος Μαλεβιζίου
 6. Δήμος Μινώα – Πεδιάδος
 7. Δήμος Φαιστού
 8. Δήμος Χερσονήσου

Π.Ε. Ρεθύμνης

 1. Δήμος Αγίου Βασιλείου
 2. Δήμος Αμαρίου
 3. Δήμος Ανωγείων
 4. Δήμος Μυλοποτάμου
 5. Δήμος Ρεθύμνου

Π.Ε. Λασιθίου

 1. Δήμος Αγίου Νικολάου
 2. Δήμος Ιεράπετρας
 3. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
 4. Δήμος Σητείας

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων – Μελών (29 Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι), την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο.

O ΕΣΔΑΚ απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, διαφόρων ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το προσωπικό του φορέα αποτελούν στελέχη που παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό οργανόγραμμα που περιγράφεται  στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΔΑΚ

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΣΔΑΚ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σκοποί

Ο ΕΣΔΑΚ ως ΦοΔΣΑ διαχειριστικών ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στοχεύει κυρίως:

-Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, με γνώμονα το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.

-Στη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων και σε προτάσεις συντονισμένου σχεδιασμού και λύσεων για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμικούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης.

-Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ή ότι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις επιμέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων.