Mamoulakis

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΔΑΚ Χάρη Μαμουλάκη

Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, βρισκόμαστε σήμερα σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις λειτουργίας του Φορέα.

Έχουμε μπροστά μας μια σειρά έργων κομβικής σημασίας για το περιβαλλοντικό αύριο της Κρήτης, έργα που εντάσσονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και θωρακίζουν τον τόπο μας δίνοντάς μας πολύτιμα εργαλεία στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ρεαλιστικό σχεδιασμό, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου Ευρωπαϊκού προγράμματος, με καινοτόμες δράσεις και με στελέχη καταρτισμένα και έμπειρα, προχωράμε στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, που θα φέρει την Κρήτη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Δέσμευση και βασικό μας μέλημα, είναι να προστατέψουμε το μοναδικό Κρητικό περιβάλλον και να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές έναν τόπο λίγο καλύτερο απ’ ότι παραλάβαμε. Άλλωστε, αυτή τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, την δανειστήκαμε από τα παιδιά μας!

Χάρης Μαμουλάκης

Πρόεδρος ΕΣΔΑΚ – Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου

 

 

Ποιος είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

O ΕΣΔΑΚ συστήθηκε το Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ είχε ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ, ο ΕΣΔΑΚ αναμένεται να συγχωνευτεί στο νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κρήτης.

 

Μέλη και Διοικητικό Σχήμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα το Ηράκλειο.

Σήμερα αριθμεί συνολικά 17 ΟΤΑ – μέλη από τους 3 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου) και αποτελεί το μεγαλύτερο ΦοΔΣΑ στο νησί. Αναλυτικά, μέλη του ΕΣΔΑΚ είναι οι Δήμοι:

Π.Ε. Ηρακλείου

 1. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
 2. Δήμος Βιάννου
 3. Δήμος Γόρτυνας
 4. Δήμος Ηρακλείου
 5. Δήμος Μαλεβιζίου
 6. Δήμος Μινώα – Πεδιάδος
 7. Δήμος Φαιστού
 8. Δήμος Χερσονήσου

Π.Ε. Ρεθύμνης

 1. Δήμος Αγίου Βασιλείου
 2. Δήμος Αμαρίου
 3. Δήμος Ανωγείων
 4. Δήμος Μυλοποτάμου
 5. Δήμος Ρεθύμνου

Π.Ε. Λασιθίου

 1. Δήμος Αγίου Νικολάου
 2. Δήμος Ιεράπετρας
 3. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
 4. Δήμος Σητείας

 

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων – Μελών (29 Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι), την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο.

O ΕΣΔΑΚ απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, διαφόρων ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το προσωπικό του φορέα αποτελούν στελέχη που παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό οργανόγραμμα που περιγράφεται  στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Σκοποί

Ο ΕΣΔΑΚ ως ΦοΔΣΑ διαχειριστικών ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στοχεύει κυρίως:

-Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, με γνώμονα το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.

-Στη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων και σε προτάσεις συντονισμένου σχεδιασμού και λύσεων για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμικούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης.

-Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ή ότι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις επιμέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων.