Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού του φορέα μας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με ημερομηνία διεξαγωγής την Τετάρτη 28/2/2018, έχει συμπεριληφθεί θέμα παράτασης του διαγωνισμού σε προγραμματιζόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ.

Η νέα προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι για τις 19-3-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Σε κάθε περίπτωση η παράταση της προθεσμίας θα εγκριθεί με τη λήψη σχετικής απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή και μόνο, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση από την παρούσα ιστοσελίδα και από τη Διαύγεια.