Τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης των έργων κατασκευής των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) για τους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου στην Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 50.140 €, πλέον ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υπέγραψε ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης.

Ένα βήμα πιο κοντά οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε 6 δήμους του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου
Ένα βήμα πιο κοντά οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε 6 δήμους του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου

Πρόκειται για τη σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την ωρίμανση των έργων κατασκευής των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων των έξη Δήμων, έργα τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία των Σ.Μ.Α. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται αναλυτικά οι θέσεις εκφόρτωσης ανά Σ.Μ.Α., η κατασκευή μικρού προκατασκευασμένου οικίσκου και όλων των συνοδών έργων υποδομής για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία τους, όπως οι περιφράξεις, η αντικεραυνική τους προστασία, ο ηλεκτροφωτισμός, φυτεύσεις, ασφαλτοτάπητες, σύστημα πυρόσβεσης, κ.α., όπως επίσης και η προμήθεια 8 ελκυστήρων και 11 αυτοσυμπιεζόμενων containers χωρητικότητας τουλάχιστον 55 m3 και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 20 τόνων. Η δε ομάδα των μελετητών, καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες και κατηγορίες μελετών (περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, γεωτεχνικές) κάτι που διασφαλίζει το άριστο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας.

Σε δηλώσεις του ο ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε: «Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, οι εγκεκριμένοι χώροι δηλαδή στους οποίους τα απορρίμματα μεταφορτώνονται από τα απορριμματοφόρα σε ειδικά οχήματα για να οδηγηθούν στους προβλεπόμενους χώρους, προσφέρουν στους Δήμους – μέλη μας ταχύτητα και ευελιξία στην διαχείριση της αποκομιδής, οικονομία στην κατανάλωση καυσίμων και στο κόστος συντήρησης των οχημάτων, αλλά και δυνατότητα για αποδοτικότερο σχεδιασμό, στον κρίσιμο αυτόν τομέα.

Με τη συγκεκριμένη μελέτη, στόχος μας είναι να ωριμάσουμε τους 6 αυτούς Σ.Μ.Α., οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του αντίστοιχου δικτύου που προβλέπει ο ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ., έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος για την χρηματοδότηση της κατασκευής τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τους Δημάρχους των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Βιάννου στην Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου στην Π.Ε. Ρεθύμνης για την άριστη συνεργασία μας, όλα τα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., καθώς και την ομάδα των μελετητών που αναλαμβάνουν την σημαντική αυτή προσπάθεια».

Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση μελετητών: «ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, ΦΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου, ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ , ΣΙΓΜΑ – Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Sigma Μελετών» Α.Ε.».